Produkterna är framtagna av en  leg. fysioterapeut med lång erfarenhet av fysisk anpassad träning samt har en Med. Mag. examen i klinisk medicinsk vetenskap och specialistkompetens i fysioterapi inom Primär hälso- och sjukvård.

Kontakta oss gärna!

GoodPosture Sweden
Sätra Brunn
733 95 SALA

Tel 076 - 21 21 735


startsida   


bodyPad 


posturePad


beställa   


kontakt   


Instagram

sidan uppdaterad 2016-09-27

Epostadressen